Ekonomik Büyüme, Bono Faizleri ve Kur İlişkisi

Bono piyasası, bir ülkenin ekonomik büyümesi için önemli ipuçları içerir. Bonolar veya hazine bonoları, halkın devlete belli bir faiz karşılığında borç vermesidir. Faiz veya diğer adıyla kupon ödemesi hükümete bu borcu veren taraflara ödenir. Bu basit ürün esasında bir ülkenin ekonomik durumu hakkında önemli bilgiler verir. 

Bir foreks tüccarı olarak burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta kısa dönem borçlar ile uzun dönem borçlar arasında faiz farkıdır. Normal bir durumda uzun dönemli borçların faizinin kısa dönemli borçlara göre daha yüksek olması beklenir. Mantık olarak düşünüldüğünde de daha uzun süre demek daha fazla risk anlamına gelecektir. Dolayısıyla bu riskin karşılığında da daha fazla kazanç olması gerekir. 

Türkçeye verim eğrisi olarak çevrilen ve İngilizcesi yield curve olarak adlandırılan eğri, esas olarak farklı ödeme sürelerine göre çizilen bono faiz eğrisidir. Aşağıda ülkemizin verim eğrisini mavi ile işaretli olarak görebilirsiniz.

Türk Bonoları Verim Eğrisi

Farklı dönemli borçlanmalara ilişkin farklı faizlerin olması durumuna iskonto fonksiyonu adı verilir. Bono konusundan da farklı birçok konuda iskonto fonksiyonuna rastlayabilirsiniz. Bu verim eğrisi esasında geleceğe yönelik ülke hakkında beklenen kanaati görmenizi sağlar. Örnek olarak yukarıdaki eğride normal bir şekilde Türkiye’ye verilen borcun özellikle 3 yıl ve 5 yıllık dönemde eğiminin arttığı görülebilmektedir. Bunun yorumu ise sizlere aittir.

Forex tüccarı olarak hangi kurla işlem yapılıyor olursa olsun, ilk yapılması gereken şeylerden biri çeşitli ülkelerin verim eğrilerini kontrol etmektir. 

Örnek olarak USD/JPY kur ikilisinde işlem yapıyorsanız, Japonya’nın verim eğrisindeki kırılganlıklara ve bu eğrinin önümüzdeki dönemde nasıl işlediğine dikkat etmeniz gerekir. 

Genellikle siyasi veya makroekonomik problemleri olan ülkelerin verim eğrilerindeki faiz seviyesinin de yüksek olduğu gözlemlenebilir. Bunun da nedeni kuşkusuz bu ülkelerin daha fazla risk barındırmasıdır. 

Dünyanın nereye gittiğini görmek istiyorsak, bu durumda bakmamız gereken kur Amerikan dolarıdır. Özellikle kısa dönemli Amerikan bono faizleri ile uzun dönemli faizler arasındaki fark dünya ekonomisinin de gideceği yeri gösterir.

Burada dikkat çekmek gereken bir diğer husus da verim eğrilerinin ters dönmesidir. Normalde yukarıda belirtildiği gibi uzun vadeli faizin kısa vadeden yüksek olması gerekir. Bunun tam tersinin olması yani kısa vadenin faizinin uzun vadeden yüksek olması resesyon beklentisidir.