Faiz İndirimi ve Para Basma ihtimali bittiğinde ekonomi nasıl etkilenir?

Günümüzde de yaşadığımız bir ihtimali geçtiğimiz yıllardaki krizle kıyaslayalım ve sonuçlarını görelim. 2014 yılının sonunda Merkez Bankaları artık düşük faizli politikalarının sonuna geldi. Merkez Bankası, Covid krizinden önce artık hem para basma hem de düşük faizli zamanın sonuna geldiklerini ifade eder hale gelmişti. FED bu dönemden sonra faizlerin yükseltilmesine ilişkin bir politika benimsemeye başladı. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası faiz artırım sinyalleri vermeye başladı. 

Bunun yanında 2008 yılında oluşan krizin sonucunda dünyada toplanma eşit seviyede olmamıştı. Avrupa Birliği bölgesi artık negatif enflasyon yani deflasyon korkuları içerisindeydi. Japon Merkez Bankası bunların aksine hem faiz hem de para basma konusunda kolaylaştırıcı politikalar izleyeceğini ifade ediyordu. Burada hedef olarak da yüzde iki civarında bir enflasyon oranını koyacağını benimsedi.

Yine 2008 finansal krizini örnek alan bir tüccarın esas olarak faiz seviyeleri ve bunların değişiklikleri ile nasıl bir ticaret yordamı izleyeceğini hesaba katması en önemli konulardan biriydi. 

Herhangi bir krizden sonra küresel ekonominin büyüme moduna geçmesiyle faiz oranlarının dizginlenmesi önem taşımaktadır. Bu durumun en önemli nedeni ise enflasyonun engellenmesidir.