Ev Satışlarına İlişkin Verilerin Foreks Ticareti İçin Kullanımı

Temel olarak faiz artışlarına karşın ülkemizde en hassas iki iş kolunun olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki inşaat, yani konut satışları, ikincisi ise araba satışlarıdır. Konut ve inşaat sektörünün özellikle ülkemiz ekonomisinin can damarı olduğu söylenebilir. Bu sektörün sağlığı aynı zamanda ülke ekonomisinin zenginliği, tüketici harcama eğilimleri ve işsizlik konusunda önemli bir indikatördür. Bu sektörün büyüme veya küçülmesine ilişkin beklentiler de bir forex tüccarı için izlenmesi gereken en önemli konu olmaktadır. 

Konut balonu… Bu terimi son yıllarda oldukça duymaya başladık. Özellikle dikkatli olmamız gereken konu işte bu konut balonunun var olup olmadığIdır. 

Tarih tekerrürden ibaret, yine 2008 yılında yaşanmış olan uluslararası konut krizine bakalım. Kriz öncesinde en önemli dikkat çeken unsur çoğu ülkede konut fiyatlarının yıllık %10’un üzerinde bir artışla yükselmesi olmuştu. Örnek olarak çoğu AB ülkesinde %13 ile %16 arasında bir artışı görmek mümkündü. Enteresan bir örnek, İspanya’nın ekonomisinin kırılgan olduğu bilinmesine rağmen, konut fiyatları yaklaşık %15 ile yükselmişti.

Konut fiyatlarındaki artış zenginleşme olarak görülmekte ve ekonomik büyümenin ve dolayısıyla tüketici harcama eğiminin artışının öncüsü olmaktadır. 

İyi bir forex tüccarı olmak istiyorsanız aşağıdaki verilere dikkat edin ve ulaşmaya çalışın:

  • Satılmamış ev stoku
  • Yeni ev kredisi müracaatları
  • Yeni ve varolan ev satışları
  • Konut fiyatları

Bir foreks tüccarı olarak kafanızdaki gelecek merkez bankası faiz indirim veya artışlarına ilişkin beklenti konut fiyatları ile ilintili olmalıdır. Örnek olarak etrafınızda konut satışının azaldığını görüyorsanız aynı zamanda tüketici harcama eğiliminin de azaldığını düşünebilirsiniz. Doğrudan bir bağlantı yok gibi gözükse de, araştırmalar ev fiyatındaki her 1000 TL’lik artışın harcama eğiliminde 20 TL’lik artışa sebebiyet verdiğini göstermektedir. 

Bu durumun tam tersini düşünmek de mümkündür. Yani ev fiyatlarındaki azalış aynı zamanda harcama eğiliminde de azalışa sebebiyet verecektir. 

Bu durum sub prime mortgage veya mortgage equity wealth vs. gibi endirek araçların olduğu ülkelerde daha hissedilir durumda olacaktır. 

Sonuç olarak aşağıdaki denklemi kurmak mümkün

Konut fiyatlarında artış = Tüketici harcama eğiliminde artış = Faiz artışı = Güçlü kur

Sonuç olarak konut fiyat seviyesinin güçlü olmadığı bir piyasa için boğa eğilimi beklemek mümkün değildir.