Amerikan Doları dışındaki Dolarlar

Kanada Doları

Kanada Dolarının diğer dolarlardan ayrılan en önemli özelliği emtia fiyatları ile paralel hareket etmesidir.

Kanada Dolarının en önemli özelliği emtia fiyatları ile hareket etmesidir.
Kanada Dolarının en önemli özelliği emtia fiyatları ile hareket etmesidir.

Kanada ekonomisi dünyada petrol elektrik ve çoğu tarım ürününün ana üretim merkezidir. Dolayısıyla 2000 li yıllarda gerçekleşen emtia fiyatlarının artış trendine Kanada Doları da uymuştur. Bunun yanında kuşkusuz Kanada ekonomisinin en önemli özelliği Amerikan ekonomisine ve dolayısıyla Amerikan Dolarına olan paralelliğidir. Kanada bu belirtmiş olduğumuz emtialar kapsamında Amerikan ekonomisini besleyen en önemli damardır. Genellikle Kanada’nın ihraç kalemlerinin dörtte üçü Amerika’ya ihraç edilmektedir.

Dolayısıyla Kanada ekonomisinin başarısı direkt olarak Amerikan ekonomisine bağlıdır.  Bu nedenlerden dolayı Kanada ekonomisindeki krizler de Amerikan ekonomisindeki krizler ile örtüşür. Hatta ve hatta bazı ekonomistler gerçekten anada dolarına ihtiyaç var mıdır? Şeklinde sorularla konuyu daha ileri bir boyuta taşımaktadır.

Avustralya Doları

Kanada Dolarında olduğu gibi Avustralya dolarında da çok önemli ve hatta belki daha belirgin bir emtia-para birimi ilişkisi bulunmaktadır. Avustralya dünyada kömür, demir ve diğer değerli metallerin üretiminde en başta gelmektedir. Özellikle Çin gibi çok hızlı büyüyen ekonomilerden bu emtialara gelen talep Avustralya dolarını kuvvetlendirmiş ve birçok krizden çıkmasını sağlamıştır.

Avustralya Doları kömür ve madencilik bazlı ekonomik faaliyetlerden etkilenir.
Avustralya Doları kömür ve madencilik bazlı ekonomik faaliyetlerden etkilenir.

Avustralya ekonomisinin bir diğer özelliği ise Asya ekonomilerine bağlı olmasıdır. Özellikle Çin başta olmak üzere Asya ekonomileri Avustralya’nın başlıca ihracat hedefidir. Dolayısıyla zincirleme bir etki içerisinde Çin Yuanının Amerikan Dolarına bağlı olması ve Avustralya Dolarının da Çin Yuanından aşırı etkilenmesi nedeniyle Avustralya Dolarının hareketleri ile Amerikan Doları arasında önemli bir korelasyon olduğu söylenebilir.

Avustralya ekonomisinin bir diğer özelliği ise, diğer gelişmiş ekonomilere göre, merkez bankası faizlerinin oldukça yüksek olmasıdır. Dolayısıyla risk iştahı orta ve yüksek olan yatırımcının para yatırdığı önemli merkezlerden biri Avustralya’dır.

Yeni Zelanda Doları

Yeni Zelanda dolarının bir diğer adı da Kiwidir. Genel olarak Avustralya ekonomisinin etkilendiği her faktörden ayni şekilde Yeni Zelanda da etkilenir. Yeni Zelanda yüksek GDP büyümesi, yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları ve emtia fiyatları ile yüksek korelasyon ile karakterize edilir. Yeni Zelanda ekonomisinin bir diğer özelliği ise tarım alanında başarılı olmasıdır. Tüm bu özelliklerinden ötürü Yeni Zelanda dolarının Avustralya dolarına yüksek körele olduğunu belirtmek doğru olur. Fakat Türkiye gibi dış ticaret açığının yüksek olması para biriminin değerinin Avustralya dolarından düşük olmasına neden olmaktadır.

Hong Kong Doları

Hong Kong tarihsel olarak Çin ekonomisinin bir parçası olarak görülmüştür. Fakat Çin’den farklı bir  ekonomi olarak, kendi para politikası ve merkez bankası bulunmaktadır.  Hong Kong doları Amerikan Dolarına çapalı bir bant içerisinde kısıtlı bir serbest harekete tabidir. Dolayısıyla para biriminin hareketleri Amerikan Dolarının kopyası olacaktır.