Japon Yeni ve İngiliz Poundunun Bilmediğiniz özellikleri

Japon Yeni

Japon yeni diğer para birimlerinin aksine dolar karşısında %400 değer kazanmayı başarabilmiş ender kurlardandır.

Japon Yeni dünyanın en güçlü para birimlerindendir.
Japon Yeni dünyanın en güçlü para birimlerindendir.

İlk olarak Japon Yeninin yükselişi 2. Dünya Savaşı sonrası ekonomik gelişmeye rastlamaktadır. Bu gelişme 1980’lere kadar sürmüştür. Bu dönemde ise, Japonya dünyanın ikinci önemli ekonomisi olarak göze çarpmaktadır. Kuşkusuz her ekonomik gelişme dönemi gibi bunun da sonu gelmiş ve yaklaşık 20 yıl sürecek bir duraklama dönemine girilmiştir.

Her ne kadar bu duraklama dönemi Japon ekonomisi ve şirketleri açısından duraklama olarak nitelendirilebilse de, Japon Yeni için aynı şeyi söylemek çok mümkün değildir. Japonya otuz yıl üst üste, ihracat şampiyonu olmuş ve dış ticaret fazlası vermiştir.

Japonya’nın esasında izole bir ekonomi olduğunu düşünürseniz, bir de üzerine enerji dahil olmak üzere hammadde kaynaklarının olmadığını eklerseniz, böyle bir tabloyu ortaya koymanın ne denli imkansız olduğunu görürsünüz.

Japon ekonomisi dünya ekonomisinde görülmeyen anormalliklere şahit olmuştur. Enflasyon ülkeye hiçbir zaman uğramamış ve neredeyse yatırımın tamamı Japon halkının tasarrufları ile yapılmıştır.

Tüm bu çerçevede, yen halen önemini korumakta ve arz açığı vermektedir.

2000’li yıllarda Japon Merkez Bankası’nın dünyanın en düşük faiz oranlarını uygulaması nedeniyle Yen’in değer atışı yavaşlamıştır. Bu nedenle ülkemizde de sık sık haberlerde gördüğümüz Japon ev kadınları Türkiye’de yatırım yapıyor şeklinde bir anlayış başlamıştır.

Bu anlayışın ana unsuru ise, Japonya’da çok ucuz borçlanabilen kişilerin faizin yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelere, Türkiye gibi, para getirmesidir.

2011 yılında Japonya’da gerçekleşen tsunami ve bunun sonrasında gerçekleşen olaylar, bu akımı tersine döndürmüş ve yurt dışında yatırım yapılan paralar tekrar Japonya’ya getirilmiştir. Bu şekilde tekrar Japon yeni değer kazanmıştır.

İngiliz Poundu

İngiliz Poundu İkinci Dünya Savaşı öncesi en güçlü para birimiydi. Özellikle Bretton Woods anlaşması sonrasında bu liderliği Amerikan Dolarına devretmesine rağmen, yine de dünyada dördüncü sırada işlem hacmine sahip para birimidir. Bunu en önemli nedeni Londra’nın hala finansal piyasanın kalbi olmasındandır.

İngiliz Poundu hala forex açısından stabilitesini kazanamamıştır.
İngiliz Poundu hala forex açısından stabilitesini kazanamamıştır.

İngiliz ekonomisi genel olarak Amerikan ekonomisini takip eder. Ekonominin tarihçe olarak zayıflamasının en önemli nedenlerinden biri üretimin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru kayması ikincisi ise, İngiliz bütçe açığının devasa bir şekilde artmış olmasıdır.

İngiliz Poundu, çok hızlı bir şekilde yükseldikten sonra 2008 yılında önemli derecede değer kaybetmiş ve halen stabilite kazanamamıştır.