Gün içi ticaretin genel özellikleri

Gün içi ticaret bundan on yirmi yıl öncesine kadar sadece borsaya kendisi katılım sağlayabilen spekülatörlere özel bir alandı. Günümüzde ise gün içi fiyat değişimlerinin büyüklüğü, fiyatlara anında ulaşabilme avantajı, yüksek güçlü bilgisayarlara ve rekabetçi komisyonlar ve ayrıca yeni gün içi ticaret metodları sürekli binlerce tüccarın bu alana yönelmesini sağlamaktadır.
Gün içinde pozisyon alıp, pozisyondan çıkabilme imkanı bazı açılardan avantajlı bazı açılardan ise dezavantajlı bir durumdur. Gün içi piyasada başarılı olabilmek için bir tüccarın aynı bir makine gibi karar alıp hareket edebilmesi, bir tilki gibi önsezili olması, bir cerrah kadar titiz olması ve çok sabırlı olması gerekir. Gün içi tüccarların en önemli araçlarından birisi temel analizdir. Bu analiz türünü sitemizde ayrıntıları ile inceleyebilirsiniz.