Forex piyasası oyuncuları – Interbank brokerleri

Geçmişte forex brokerlerinin yapmış olduğu en önemli iş Interbank ticaretini yönetmek ve anonim ticaretin sağlanması için karşılıklı tarafları ufak bir ücret karşılığında bir araya getirmek olmuştur.
Internetin yaygın kullanımı sonucu, çoğu işlem artık daha etkin elektronik platformlara taşınmış durumdadır. Bu durum da esasında bankalar arası piyasanın kapalı bir kutu olması sonucunu doğurmaktadır.
Geleneksel anlamda new york ve benzeri piyasalarda görmüş olduğumuz broker alanına halen rastlanma imkanı olsa da elektronik broker defterleri ve elektronik platformlar şu anda ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.