USDX Endeksinin Bileşenleri Nelerdir?


USDX belli döviz kurlarının ortalamasıdır. Ortalama ise ağırlıklandırılmış geometrik ortalama şeklinde hesaplanmaktadır. Bütün ülke ve ekonomilerinin büyüklüklerinin aynı olmadığı göz önüne alındırığında, Amerikan Doları endeksinin hesaplanmasında ağırlıklandırılmış ortalama kullanmanın mantığı anlaşılabilir.Aşağıda söz konusu ağırlıklıar sunulmaktadır:

– EUR : %57,6

– JPY : %13,6

– GBP : %11,9

– CAD : %9,1

– SEK : %4,2

– CHF : %3,6

Görüldüğü gibi, 20 ülkeyi temsil eden EUR bölgesi en büyük ağırlığı almaktadır. Geri kalanlar ise yaklaşık olarak %42’lik bir ağırlık kaplamaktadır.

Peki bir vakayı inceleyelim, Euro düştüğünde, USDX endeksi hangi yönde hareket ediyor?

EUR kuru USDX endeksinin oldukça büyük bir payını kapsadığından, bu endeks aynı zamanda “Anti Euro endeksi” olarak da anılmaktadır. USDX endeksi Euro dan oldukça fazla etkilendiği için traderlar esasında daha dengeli bir endeks gereksinimi içerisindedir.