Elliott Wave Dalgalarının Anlamı ve İçeriği

Eliott Wave dalgalarının her birinde aşağıdaki içerik bulunmaktadır. Aşağıdaki örneklerde kur kullanılmıştır ama hisse senedi, borsa endeksi, emtia fiyatı gibi değişkenler için de ayı durum geçerlidir.

Dalga 1
Bu dalgada kır ilk yukarı hareketini yapmaktadır. Bu genel olarak ufak sayıda bir yatırımcının kurun düşük olduğunu düşünerek alıma geçmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda fiyatın yükselmesine neden olur.

Dalga 2
Bu kısma gelindiğinde artık yatırımcılar kurun aşırı değerlendiğini düşünmekte ve kar realizasyonuna başlamaktadır. Bu da kurun aşağı yönlü hareketine sebep olur. Fakat yine de kur düzeyi düşük olarak addedildiği için daha önceki düşük seviyelerinin altına doğru hareket edemez.

Dalga 3
Bu dalga genellikle en uzun ve en güçlü dalgadır. Kur artık yatırımcıların genelinde ilgi uyandırmaktadır. Bu nedenle daha fazla yatırımcı kura ilgi duyar ve alıma geçer. Bu durumda genel olarak kurun yükselmesine neden olur. Bu dalga içerisinde kur dalga 1’deki düzeyinin üzerine çıkar.

Dalga 4
Dördüncü dalgaya gelindiğinde kur seviyesinin yüksek olduğu değerlendirilerek, tekrar kar alımına geçilir. Bu dalga yatırımcıların diplerden tekrar alıma geçmeleri nedeni ile genel olarak zayıftır.

Dalga 5
Bu dalgada yatırımcılar panik halde satın alıma geçerler. Kur olağandan daha yükseğe çıkar ve dalga 5 sonrası ABC dalgalarının oluşumuna geçilir.