Simetrik Üçgenler – Symmetrical Triangles Grafik Paterninde nasıl para kazanılır? Teknik Analizi Nasıl Yapılır?

 

Simetrik üçgenler fiyat hareketinin yüksek noktaları ile düşük noktalarının birbirlerine doğru yaklaşmaları sonucu üçgen görünümlü bir paternin ortaya çıkması ile oluşur. Piyasada daha düşük yüksek noktalar ve daha yüksek düşük noktaların oluşması, bu paternin gelişim nedenidir.  Bu durum piyasada alıcıların ve satıcıların birbirlerine daha baskın olamaması sonucu oluşan kararsızlığı yansıtır.  Diğer anlamda, alıcılar ve satıcılar berabere kalmıştır.

 Bu duruma konsolidasyon adı verilmektedir.

 

 

Simetrik Üçgen Paterninin teknik analizi
Simetrik Üçgen Paterninin teknik analizi

 

Yukarıda gördüğünüz grafikte ne alıcıların ne de satıcıların fiyatı istedikleri yöne çekemediklerini görüyoruz. Bu durum oluştuğunda daha düşük yüksek noktalar ve daha yüksek düşük noktalar gözlemlenir.  Bu noktalar birbirlerine yaklaştıkça fiyat trendinin oluşumuna da yaklaşılmaktadır. Piyasanın patlama yapacağını bilmekle beraber hangi yöne doğru olacağı kestirilememektedir.

Peki bu durumda nasıl bir ticaret stratejisi izlenecektir? Basit olarak düşük yükseklerin üzerine alış talimatı ve yüksek düşüklerin altına ise satış talimatı verilebilir.  Piyasanın patlama yapacağını bildiğimiz için, piyasa hangi yöne giderse o yöndeki talimat çalıştırılacaktır. 

 

Simetrik Üçgen Örneği Para kazancı
Simetrik Üçgen Örneği Para kazancı

 

 

Yukarıdaki örnekte düşük yükseklerin üzerinde alım talimatı verilmiş olsaydı oldukça kazançlı bir ticaret oluşacaktı. Eğer aynı zamanda ikili olarak yüksek düşüklerin altında bir satış talimatı verilmiş olsaydı, yukarıda belirttiğimiz alış talimatı gerçekleştiğinde hemen iptal edilmesi gerekli olurdu. Kuşkusuz aynı işlemi otomatik olarak Order Cancels Order, işlem işlemi iptal eder türündeki emir ile de gerçekleştirebilirdik.