Göreli Güç İndeksi (Relative Strength Index – RSI) İndikatörünün Teknik Analizde Kullanımı

Göreli Güç İndeksi (Relative Strength Index – RSI) aşırı alım ve aşırı satım durumlarını göstermesi açısından stokastik indikatöre oldukça benzemektedir.  Stokastik indikatör gibi 0 ile 100 arasında ölçeklendirilmiştir. Genel olarak gösterge 20’nin altında olduğunda piyasanın aşırı satım durumunda, 80’in üzerinde olduğu zaman ise piyasanın aşırı alım durumunda olduğunun göstergesidir. 

Göreli Güç İndeksi Relative Strength Index -RSI indikatörünün gösterimi
Göreli Güç İndeksi Relative Strength Index -RSI indikatörünün gösterimi