Mum grafiklerinin gövdeleri

Piyasaların işleyişi, mum grafiklerinin farklı büyüklükte gövdeleri olmasına sebep olur. Forex ticaretinde de söz konusu farklı büyüklükteki gövdeler çok büyük anlam ifade etmektedir.

Büyük gövdeler güçlü alım veya satım hareketlerini gösterirler. Gövde ne kadar büyükse, alım veya satım baskısı o kadar güçlü demektir.

Kısa gövdeler çok küçük alım veya satım hareketlerini gösterir. Forex terminolojisinde boğalar alıcıları, ayılar ise satıcıları temsil eder.

Mum grafiklerinin gövdelerinin anlamı
Mum grafiklerinin gövdelerinin anlamı

Büyük beyaz mum gövdeleri güçlü alım baskısı anlamına gelir. Beyaz mum gövdesi ne kadar büyükse, kapanış açılıştan o kadar uzaktadır. Bu o periyodda alıcıların agresif davrandığını gösterir. Diğer bir deyişle, boğalar ayıları yenmektedir.

Uzun siyah (dolu ) mumlar ise güçlü satış baskısını ifade eder. Siyah mum gövdesi ne kadar büyükse, açılış kapanıştan o kadar uzaktadır. Bu satıcıların agresif olduğunun bir göstergesidir. Diğer bir değişle ayılar boğalara karşı zafer kazanmaktadır.