Mum grafiklerinde dönüş simgeleri

Herhangi bir paternin dönüşü simgelemesi için halihazırda bir trend olması gerekmektedir. Boğa dönüşü varolan bir düşüş trendini, ayı dönüşü ise varolan bir yükseliş trendini gerektirmektedir Trendin yönü, trend doğruları, hareketli ortalamalar ve teknik analizin diğer unsurları ile ortaya çıkarılabilir.