MACD (Moving Average Convergence Divergence) Hareketli Ortalama Yaklaşma Uzaklaşma Göstergesinin Kullanımı ve Teknik Analizi

MACD, Moving Average Convergence Divergence kelimelerinin (Hareketli Ortalama Yaklaşma Uzaklaşma) baş harfleri ile oluşturulan bir kısaltmadır.    Bu araç hareketli ortalamalarla herhangi bir trendin oluşup oluşmadığını ve varsa bu trendin düşüş mü yükseliş mi olduğunu anlamamıza yardımcı olur.  Genel olarak forex ticaretinde esas olan trendi tespit edip bu trende uygun olarak pozisyon alabilmektir.

 

MACD Göstergesi Kullanımı ve Teknik Analiz Yorumları
MACD Göstergesi Kullanımı ve Teknik Analiz Yorumları

 

MACD grafiğinde üç farklı parametre bulunmaktadır.

İlk rakam hızlı hareketli ortalamanın hesaplanması için gerekli periyod sayısıdır.

İkinci rakam ise yavaş hareketli ortalamanın periyod sayısını belirtir.

Üçüncü rakam ise, hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar arasındaki farkın hareketli ortalamasına ilişkin periyoddur.

Örnek olarak 12,26,9 MACD parametreli göstergede:

 12 rakamı hızlı hareketli ortalamanın önceki 12 barı hesaplayacağını,

26 rakamı yavaş hareketli ortalamanın önceki 26 barı hesaplayacağını,

9 rakamı ise, fark hareketli ortalamasının önceki 9 barı hesaplayacağını göstermektedir.  Bu fark histogram adı verilen dik çizgilerle gösterilmektedir. Yukarıdaki örnekteki mavi barlar.

MACD çizgilerine gelince, genel olarak farklı algılamalar oluşmaktadır.  İki çizgi fiyatın hareketli ortalaması değildir.  Tam aksine, bu iki çizgi, iki hareketli ortalamanın farkının hareketli ortalamasıdır.

 

Yukarıdaki örnekte, hızlı hareketli ortalama 12 ve 26’lık periyodlu hareketli ortalamalar arasındaki farkın hareketli ortalamasıdır. Yavaş hareketli ortalama ise, önceki MACD çizgisinin ortalamasını göstermektedir. Yine elimizdeki örnekte bu 9 periyodluk hareketli ortalama olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Bu, son dokuz periyodluk hızlı MACD çizgisinin ortalamasını alıp bunu yavaş hareketli ortalama olarak çizdiğimizi gösterir. Bu şekilde orijinal çizgi daha da yumuşatılmış olacak ve böylece daha kesin bir çizgiye kavuşmamızı sağlayacaktır.

 Histogram ise hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar arasındaki farkı grafiğe yansıtır.  Örnek grafiğe baktığınızda iki hareketli ortalamanın birbirinden uzaklaştığı yerlerde histogram barlarının da büyüdüğü görülebilir.  Bu uzaklaşma yani hızlı hareketli ortalamanın yavaş hareketli ortalamadan uzaklaşması olarak adlandırılır.

 Hareketli ortalamalar birbirlerine yaklaştıkça ise, histogram küçülür.  Bu durum da hızlı ve yavaş hareketli ortalamaların birbirine yaklaşması yani yaklaşma olarak adlandırılır.