Kar ve zarar hesabı nasıl yapılır?

Somut bir örnek üzerinde açıklarsak:
Amerikan Doları aldığımızı ve karşılık olarak Frank sattığımızı düşünelim:

Alınan fiyat 1.4525/1.4530 olsun. Amerikan Doları aldığımız için brokerin bize satış yapacağı fiyat olan 1.4530 bizim için önem arz etmektedir.

1 lot (100.000 $) 1.4530 fiyattan satın alış işlemini yaptınız.

Birkaç saat sonra, fiyat 1.4550’ye yükseldi ve dolayısıyla satış yapmaya karar verdiniz.

Yeni fiyat 1.4550 / 1.4555. Satış işlemi için esas fiyat 1.4550 olacaktır.

Fiyat farkı 1.4550-1.4530 = .0020 yani 20 piptir.

Kar-zarar hesabı ise: (0.0001/1.4550)x100.000 = 6.87 pip başına
6.87*20 = 137.40 toplam kar olacaktır.