Döviz kurunu doğru okuyun.

Döviz kurları her zaman ikililer şeklinde ifade edilirler. Örnek olarak USD/JPY veya TRY/USD gibi. Kurların ikili şeklinde ifade edilmesinin nedeni, her döviz kuru işleminin bir dövizi alırken bir diğerini satmak olmasıdır.

Mesela TRY/USD = 1.1800

/ slaşın solundaki döviz baz döviz (örnekte TRY), sağındaki ise karşılık (örnekte USD) olarak adlandırılır.

Satın alırken, döviz kuru bir birim karşılık döviz almak için kaç birim baz döviz ödemeniz gerektiğini belirtir. Örneğimizde bir birim Amerikan Doları almamız için 1.18 Türk Lirası satmamız gerekmektedir.

Satarken ise, döviz kuru bir birim karşılık dövizi satarken kaç birim baz döviz alacağımızı belirtir. Örneğimizde bir birim Amerikan Doları satışı karşılığı 1.18 birim Türk Lirası elde etmekteyiz.

Eğer baz dövizinin fiyatının artacağını düşünüyorsanız döviz kurunu satın alır, tam tersini düşünüyorsanız satarsınız.