Çapraz Kur

İçerisinde Amerikan Doları’nın olmadığı döviz kurlarına çapraz kur denir. Bu kurların fiyat seyirleri esas olarak iki amerikan doları işleminin tekrar edilmesi niteliğinde olduğu için düzgün değildir. Örnek olarak
EUR/GBP alım talimatınız = EUR/USD alımı + GBP/USD satışı olarak ifade edilebilir.
Bu nedenle çapraz kur işlemlerinin maliyeti yüksektir.