Bid / Ask Spread (Alış / Satış Talimat fiyatı)

Bütün Forex fiyatlandırmaları iki yönlü fiyat içermektedir. Bunlara bid ve ask denmektedir. Türkiye’deki normal döviz piyasası ile örnek vermek istersek,

Bid, bankanın veya ticari kurumun sizden döviz almak isteyeceği fiyattır. Yani sizin satış fiyatınızdır

Ask, bankanın veya ticari kurumun size döviz satmak isteyeceği fiyattır. Yani sizin alış fiyatınızdır

Bid fiyatı her zaman ask fiyatından daha düşüktür.

Alış ve satış fiyatları arasındaki fark ise spread olarak adlandırılır.