Bar grafiğinde bir barın incelenmesi

 

Bar grafikleri aynı zamanda OHLC grafikleri olarak da adlandırılırlar. Çünkü İngilizcede Open(Açılış), High (Yüksek), Low (Düşük) ve Close (Kapanış) değerlerini gösterirler. Aşağıda örnek bir barın açılımı gösterilmektedir:

 

Bir barın detaylı olarak incelenmesi
Bir barın detaylı olarak incelenmesi

Open: Açılış : Barın solundaki ufak yatay çizgi fiyatın açıldığı noktayı gösterir.

High : Yüksek : Barın en üstündeki dikey çizgi fiyatın yükselebildiği maksimum noktayı gösterir.

Low : Alçak : Barın en altındaki dikey çizgi fiyatın alçalabildiği minimum noktayı gösterir.

Close : Barın sağındaki ufak yatay çizgi fiyatın kapandığı noktayı gösterir.