Bar grafiği

 

Bar grafiği çizgi grafiği gibi kapanış fiyatlarını göstermekle beraber, aynı zamanda açılış ve fiyat yüksek – alçak değerlerini de gösterir. Dikey bir barın en altı fiyatın o periyoddaki en düşük değerini, en üstü ise, periyoddaki en yüksek değerini göstermektedir. Bu nedenle, dikey bar, kur ikilisinin ticari değerlerini bütünüyle yansıtmaktadır. Barın solundaki yatay çizgi açılış fiyatını, sağındaki ise kapanış fiyatını gösterir.

Aşağıda EUR/USD ikilisi için örnek bir bar grafiği verilmektedir:

 

 

Teknik analiz - Bar Grafiği
Teknik analiz - Bar Grafiği