Ask

Ask fiyatı, piyasanın size satmaya hazır olduğu fiyatı belirtir. Bu fiyattan döviz satın alabilirsiniz. Fiyat gösteriminin sağ tarafında yer alır.

Örnek olarak EUR/USD : 1.2812/15 dendiğinde bir Euro’yu 1.2815 dolar karşılığında alabileceğiniz anlamına gelir. Ask fiyatı aynı zamanda satış fiyatı olarak da adlandırılır.